Salarissen

Salarisadministratie voor MKB en grootbedrijven

Het voeren van een salarisad­min­is­tratie is een nauwkeurige bezigheid en kost een hoop tijd. Om meer tijd over te houden voor je bedri­jfsvo­er­ing, kun je de salarisad­min­is­tratie uitbest­e­den. Zo bespaar je veel tijd. Niet alleen aan de uitvo­er ervan, maar ook aan het bijhouden van ken­nis en wijzigin­gen in arbei­d­srecht en cao’s. Het is een hele gerust­stelling als de experts van ASB advies  je salarisad­min­is­tratie overne­men en zor­gen voor de cor­recte en vlotte afhandeling.

Geen enkele onderneming is hetzelfde. Daarom werken wij met pakketten op maat gemaakt, geheel afgestemd op de wensen van de klant in combinatie met ons advies wat het beste voor je bedrijf is! Zo ben je verzekerd van een oplossing wat jouw het beste is!

Salarisadministratie op maat

Voor meerdere admin­is­tratiekan­toren voeren wij de salarisad­min­is­tratie uit voor hun klanten. Dit kan als tijdelijke oploss­ing voor het opvan­gen van (lang­durige) ziek­te en zwanger­schap, maar natu­urlijk kun­nen we ook voor de lange ter­mi­jn een samen­werk­ing aan­gaan! Je con­tin­uïteit wordt hier­mee gewaar­borgd en je haalt hier­mee een salari­s­ex­pert in huis!

Voorde­len:
• Je con­tin­uïteit wordt gewaar­borgd
• Een salari­s­ex­pert met een up-to-date ken­nis van het vak
• Een salaris­strook tegen een vast gere­duceerd tarief
• Bel ons voor een afspraak voor een per­soon­lijk gesprek, kijken we of het klikt!

Voordelen

• 24/7 online inzicht in je salarisad­min­is­tratie
• Een vast aanspreekpunt met ken­nis van zak­en
• Sig­na­ler­ing van belan­grijke wijzi­gen
• Een­voudi­ge verlof- en verzuimregistratie

Al interessant vanaf één loonstrook

De kosten van onze salarisad­min­is­tratie zijn gebaseerd op het aan­tal loon­stro­ken dat wij voor je ver­zor­gen. Hier­door is onze salarisad­min­is­tratie inter­es­sant voor zow­el grote als kleine bedrijven.